رایا سرویس

رایا سرویس بالغ بر سه دهه است که اقدام به سرویس دهی و تعمیرات لوازم خانگی در شهر تهران نموده است. یکی از مواردی که امروزه در بسیاری از شرکت ها و تعمیرگاه ها مشاهده می شود این است که این مجموعه ها اقدام به توزیع سفارشات تعمیر به شرکت های کوچک تر و تعمیرگاه های دیگر می نمایند و نقش واسطه را در این امر ایجاد میکنند. این کار باعث بالاتر رفتن هزینه و همچنین کاهش کیفیت می شود. اما رایا سرویس برخلاف این اقدامات، تمامی واسطه ها را حذف کرده و کلیه هی سرویس ها و خدمات به صورت تخصصی در در مجموعه ی یکپارچه خود انجام می دهد. برای سفارش درخواست تعمیرات به سایت رایا سرویس مراجعه کنید : "رایا سرویس"