آموزش گرفتن بکاپ و فایل پشتیبانی از ویتایگر (ابزار بانک اطلاعاتی)

گرفتن بکاپ و فایل پشتیبانی از پایگاه داده و بهینه سازی دیتابیس نرم افزار ویتایگر کاری ساده و آسان است. ما در این ویدئو سعی می کنیم تا آموزش گرفتن بکاپ را توسط ابزار بانک اطلاعاتی موجود در بسته های فارسی ساز و شمسی سازی ویتایگر 7 به شما آموزش دهیم.
ویتایگر 7 شمسی و فارسی