دانلود کتاب بحر العجائب

دانلود کتاب بحر العجائب.برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
http://youfiles.ir/product/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%ad%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%a8/
فهرست مطالب کتاب:

در علوم غریبه
علم رمل
احضار آینه و آینه بینی
احضار جن
انواع طلسمات
تسخیرات، تسخیر جن، تسخیر موکل، تسخیر…
روحانیات و ادعیه های حاجات گوناگون مجرّبه
اگر خواهی بدانی که کجا دفینه و گنج هست یا نه
دیدن جا و محل دفینه و گنج در خواب و طلسم آن
ادعیه و طسمات جهت احضار دفاین مخفی شده
عمل جهت گشایش بخت دختران و زنان با سوره قرآنی
فواید سوره حمد و معوذتین و الم نشرح
طلسم در ساعت سعد که با مشک و زعفران نوشته می شود
در باب محبت و زبان بند از دشمنان و حسودان
فروش مطاع و کالای مغازه که به فروش نمی رود
جهت پیدا کردن دزد و دزد برده و احضار دزد و پیدا کردن جای مخفی چیز دزدیده شده
گشایش کارها که از کتاب روضة الاذکار حاجی محمد بن محمد تبریزی آورده شده
روش احضار در آینه و شرایط استفاده از طفل پاک و معطر جهت دیدن آنچه که در آینه ظاهر می شود
افزایش رزق و روزی و برکت در مال و ثروت
باب احضار آدمی از راه دور و طلسم آن
لوح عقرب و نوشتن آن روی مس
نوشتن عزیمه عقرب و خواص آن
شفا با تربت امام حسین علیه السلام
نوشتن طلسم بر روی نعل اسب
جهت برگرداندن گریخته و کسی که فرار کرده و احضار او از راه های دور
طلسماتی جهت فتح عظیم در کارها که به عقل نمی گنجد
اگر دختری خواهی که نمی دهند این تعویذ را با خود دارید
باب دفع جن و پری و اعمال مربوط به آن
در بیان فالنامه مردان و زنان آورده اند که اول نام مسائل و مادرش را به حساب ابجد کبیر درآورده و…
ادعای قرض و بدی های بسیار و وسعت رزق و فراخی روزی
در باب ادعیه چشم زخم و نظر