فروش ضمانتی تخم نطفه دار طاووس

فروش و ارسال تخم نطفه دار طاووس در چند نژاد تخم نطفه دار طاووس را به همان تازگی از پرورشگاه آریا طیور دریافت کنید . این تخم علاوه بر دارا بودن گواهی های سلامتی و بهداشتی، قبل از ارسال از لحاظ شکل ظاهری، سایز، تمیز بودن، سلامت پوسته و ... مورد بررسی قرار می گیرند تا از ارسال هرگونه تخم مشکل دار اجتناب گردد. هچ بین 85 الی90% بعلاوه این تخمها با چیدمان دقیق داخل خاک اره قرار گرفته و در بسته بندی های امن و محکم به دست مشتری می رسند تا از هرگونه آسیب به تخمها و نطفه های داخل آنان پیشگیری به عمل آید عرضه کننده تخم های نطفه دار تازه، استاندارد و بسیار مرغوب - امید است بتوانیم رضایتمندی شما مشتریان عزیز را جلب کنیم
http://asiatoyor.com
09913415391