پوسیدگی دندان (قسمت اول)

در این ویدیو خانم دکتر ندا برزویی عوامل پوسیدگی دندان را به طور کامل توضیح داده است و راه های جلوگیری از پوسیدگی دندان را شرح داده است

هر هفته با موضوعی جدید

مارا دنبال کنید

https://dmcc.pro/preventing-tooth-caries/