بستن حساب های دائمی و موقت | حل تمرین حسابداری

حل تمرین بستن حسابهای دائمی و موقت که یکی از مباحث مهم حسابداری است، همراه با راه حل کامل، فیلم با کیفیت و بیان کاربردی جناب آقای مهدیزاده
برای مشاهده ادامه فیلم و سایر فیلم های آموزش حسابداری و حل تمرین وارد لینک زیر شوید:
کلیک کنید