انواع مالیات بر مسکن

مالیات بر مسکن مانند هر نوع مالیاتی دیگری طبق قوانین باید پرداخت شود و هیچ راهی برای پرداخت نکردن آن وجود ندارد. در بخش املاک پرداخت مالیات بستگی به معیارهایی مانند ارزش معاملاتی ملک دارد.
انواع مالیات بر مسکن به صورت زیر است:
مالیات نقل و انتقال
مالیات بر درآمد اجاره
مالیات بر خانه‌های خالی
مالیات بر اراضی بایر
مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش
برای مشاهده ادامه این مطلب به وب‌سایت ملکاوی که در لینک زیر است، مراجعه کنید.
https://melkavi.com/mag/types-of-housing-taxes/