تکمیل ظرفیت بخش ‌های بستری بیماران کرونایی

ایرج حریرچی گفت: ظرفیت بخش‌های بستری بیماران کرونایی در بیمارستان‌های پایتخت تکمیل شده است.