آبکاری-کرومپاش-دستگاه مخمل پاش کارینو فلوک09028681853

دستگاه آبکاري فانتاکروم سه مخزن استيل با پنومانيک وپيستوله دوجزيي مخصوص فانتاکروم
محلول آبکاري بدون زردي
فرمول آبکاري غير گلوکوزي
انواع کيلر زيرکار وروکار
دستگاه مخمل پاش صنعتي مخمل پاش
با برد کره بدون برق گرفتگي
4 کاره
اکليلپاش
چمن پاش
جير پاش
مخمل پاش
با بالاترين بردوقدرت پاشش در بازار
تامين مواد اوليع
پودر مخمل.پودر اکليل.چسب ضد اب
کارينو فلوک تک شعبه
در تهران جاده خاوران شريف آباد
#مخمل پاش-مخملپاش#آبکاری فانتاکروم#فرمول-آبکاری#تیونینگ#خودرو#دکوراسیون#چسب-مخمل#
پودر-اکلیل#محلول-آبکاری#شمع#دیوار#ماشین#تتلو#استقلال#کرونا#روحانی#ریسی#استقلال#پیستوله دوجزیی#جوهر-رنگ#
#جوهر-رنگ تابا#مبل#پایه-مبل#میز-عسلی#اسپرت-ماشین#داخلی-خودرو#
09028681853
09331347103