ناری ناری از علیرضا روزگار

ناری ناری از علیرضا روزگار
♫ ♫♫♫ ♫

ناری ناری ناری ناری ناری ناری تو مگه

اناری داری با ما نامهربونی با ما دل میسوزونی تو که

با خنده هات دلو می تپونی ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری

ناری یار خوشگل نازی یار خوشگل با ما نامهربونی

با ما دل میسوزونی تو که با خنده هات دلو می تپونی ناری

ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری تو که تک گل