کرونا، در کمین سالمندانی که از در منزل ماندن کلافه‌اند

سالمندان به علت ایمنی کمتر در برابر کرونا، بهتر است برای سلامت خود در خانه بمانند.