فروش خط تولید سنگ نانوسمنت پلاست و ارائه روش های تولید انواع محصولات

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
• مزایای سیستم اتوماتیک سنگ مصنوعی نانوسمنت پلاست:
• لود مواد اولیه مورد نیاز جهت ساخت محصول بصورت اتوماتیک به همراه تشخیص کیفیت
• کاهش قیمت به دلیل عدم استفاده از سنسور تشخیص مواد
• افزایش کیفیت خط تولید و محصولات تولیدی
• کالیبره کردن تعداد ورودی های بیشتر با توجه به عدم سنسور
• دارای قابلیت انتخاب فرمول اختلاط با توجه به نوع محصول تولیدی