ابزار تحلیل داده ی اینستاگرام

استفاده از ابزارهای تحلیل داده در شبکه های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. البته اینستاگرام هم مانند برخی پلتفرم های دیگر این ابزارها را دارد. اینسایت اینستاگرام یکی از قسمت های بسیار مفید این برنامه است که به افزایش تعامل و بررسی رفتار و جامعه ی هدف پیج کمک زیادی میکند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.
https://inbo.ir/instagram-insights/