خبر خوش برای بازنشستگان کشوری

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از واریز حقوق مهر بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق بر اساس احکام جدید تا آخر وقت امشب سه شنبه ۲۹ مهرماه واریز می‌شود.