فروش نوزاد در فضای مجازی

با اشراف اطلاعاتی و همچنین رصد مأموران پلیس فتا، باند فروش نوزادان در اینستاگرام شناسایی و منهدم شد.