????#داستان_روز "ورای تشخیص"

????#داستان_روز "ورای تشخیص"
????#کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح
????"کسانی که #آرزو می کنند #آواز بخوانند، همیشه یک #آهنگ پیدا می کنند".
???????? با صدای: اعظم حبیبی