مصاحبه با محمد رضا فروتن+حواشی جدید او

چندیست که خبر تغییر جنسیت محمد رضا فروتن در بین کاربران فضای مجازی دست به دست میشد که با انتشار پستی از جانب خودش این خبر را تکذیب کرد...