مادری که قاتل دختر 6ساله اش شد !

روز دوشنبه در مقابل امام زاده محمد شهر کرج خودروی پرایدی دچار آتش سوزی شد که با تحقیقات پلیس به این نتیجه رسیدند که مادری خود و دختر 6 ساله اش را آتش زد.

پرنیای 6 ساله 8 ماهی بود که به سرطان مبتلا شده بود و مادر پرنیا به افسردگی شدید دچار و مانع از شیمی درمانی و تکمیل روند درمان دخترش شده بود .

متاسفانه در پی این خودسوزی هر دو جان خود را از دست دادند.