جلسه هجدهم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - دوره آموزش خط خودکاری که با استفاده از خودکار آموزش داده می شود مناسب مقطع ابتدایی است. فیلم آموزش خط با خودکار برای شما عزیزان توسط سایت پادافن (پارک دانش و فناوری) با همکاری استاد میلاد قاسمی آماده شده است و می توانید این دوره را از سایت پادافن نیز مشاهده کنید. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.