من و رفیقم - Me and My Pal 1933

کمدی کلاسیک - لورل و هاردی - من و رفیقم - Me and My Pal 1933 - روز مراسم جشن عروسی هاردی است از این رو آقای لورل هدیه ای (پازل) را برای او می آورد که این هدیه باعث دردسرهای فراوانی شده و ماجراهای طنزی بوجود می آورد…. - Gap.im/nama66