مصاحبه با مریم مومن بازیگر جوان ایرانی

مریم مومن متولد 1377/5/6 است .که با سریال بانوی امارت شناخته شد.او دیپلم ریاضی فیزیک دارد و دانشجوی رشته بازیگر ی است .جزئیات بیشتر را از زبان خودش بشنوید .