پروژه چیتگر

پروژه پهنه c ارتش

واقع در بلوار گیاه شناسی شمال اتوبان حکیم

4 بلوک 30 طبقه نیروزمینی فنی مهندسی

2بلوک 30 طبقه پدافند بلوک c،h

2بلوک نیروی زمینی در حال ساخت است و 2 بلوک آن درمرحله فوندانسیون می باشد

تیپ واحد ها 95،110،120،135 می باشد

قرارداد ساخت نیروی زمینی علل حساب متری 3/000/000تومان

قرار داد ساخت پدافند علل حساب متری 3/500/000تومان و متراژ واحدها 60،90،120،180،240

واحد های 93 متری 1خواب می باشد

واحدهای 110 متری 2 خواب

واحدهای 120 متری 2 خواب

واحدهای 135متری 3خواب

دارای 8 لاین آسانسور

سالن اجتماعات، سالن ورزشی، شوتینگ زباله