ساخت و ساز در منطقه 22
سما هراتی
در این کانال به معرفی پروژه های ساخت و ساز در منطقه ی 22 تهران، حوالی چیتگر می پردازیم.

ویدئوهای کانال