سخنرانی جنجالی امام خامنه ای در دیدار با دانشجویان/مدیریت صداوسیما و قوه قضاییه با رهبری نیست!

سخنرانی جنجالی آیت الله خامنه ای در دیدار با جمعی از دانشجویان به مناسبت ماه رمضان 1397 - نت پاک در پاسخ به انتقاد دانشجویان از عملکرد قوه قضاییه و صداوسیما:
مدیریت صداوسیما و قوه قضاییه با رهبری نیست!

netpaak.com