کویر مصر | دریای شنی ایران

یکی از این کویرهای زیبا، کویر مصر است؛ جایی حوالی روستایی به همین نام. روستای مصر از توابع شهرستان خور و بیابانک است که در استان اصفهان قرار دارند.