فریب تبلیغات واهی در مورد تولید واکسن کرونا را نخورید

معاون کل وزیر بهداشت گفت: به هيچ وجه واکسن کرونا زودتر از ١٢ ماه آينده در دسترس نمی‌باشد.