تاثیر FATF در موضوع سلامت و واکسن جدی نیست

نمکی، وزیر بهداشت و درمان کشور گفت: سیاسی حرف نمی‌زنم، تأثیر اف‌ای تی اف (FATF) در موضوع نظام سلامت و (خرید) واکسن جدی نیست.