آموزش گام به گام انتخاب معلم خصوصی از ایران مدرس

آموزش گام به گام انتخاب معلم خصوصی از سایت تدریس خصوصی ایران مدرس https://www.iranmodares.com/index.php در این ویدیو ارائه شده است. به صورت زیر عمل کنید.
1- مراجعه به سایت ایران مدرس
2- ورود به بخش تدریس خصوصی
3- وارد کردن اسم درس مورد نظر
4- مشاهده لیست مدرسین و انتخاب استاد
در سایت ایران مدرس مشخصات کامل تمام اساتید، سوابق تدریس، شماره تماس، قیمت هر جلسه، نظرات شاگردهای قبلی ... ثبت شده است و می توانید با آگاهی کامل استاد و معلم خصوصی مورد نظر خودتان را انتخاب نمائید. مطالعه مقاله زیر هم مفید است.
https://www.iranmodares.com/article-index.php?ID=5437