جلسه پنجم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - دوره آموزشی خط خودکاری که مناسب مقطع ابتدایی است در سایت آموزشی پادافن (پارک دانش و فناوی) قرار دارد. فیلم آموزش خط با خودکار برای شما عزیزان توسط سایت پادافن با همکاری استاد میلاد قاسمی آماده شده است. با مشاهده این فیلم به راحتی می توانید خوش خط شوید. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.