حرکت دِدلیفت با کِتِل بِل

عضلات هدف :
باسن

نام دیگر حرکت :
ددلیفت جفت کتل بل

نام انگلیسی حرکت :
deadlift 2 kettlebell

نحوه انجام حرکت دِدلیفت با کِتِل بِل

1. پاها را به اندازه عرض شانه بازکنید، زانو ها را خم کنید و باسن رو به عقب بدید و کتل بل ها را با دستان خود جلوی ساق پا بگیرید .
2. سپس با انقباض عضلات پشت بدن و پاها کتل بل ها را به بالا لیفت کنید و صاف بایستید و مجدد به نقطه شروع برگردید.
3. دقت داشته باشید که در زمان اجرای حرکت، قوز نکنید و کمر باید بصورت مستقیم و صاف باشد.
4. هنگام لیفت کردن کتل بل، نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن کتل بل نفس بگیرید .
https://fityar.org/Post/Exercises/deadlift-2-kettlebell

ما برنامه تمرینی رو با توجه به شرایط فردیت زیر نظر متخصصین فیزیولوژی ورزشی و مربی بین المللی بدنسازی و آمادگی جسمانی طراحی می‌کنیم.
https://fityar.org/