جزییات ممنوعیت صید ترال

رییس سازمان شیلات گفت: با آغاز پایش و مطالعات موسسه تحقیقاتی، فعالیت صید فانوس ماهی‌ها از آذرماه متوقف می‌شود.