فروش خط تولید جدول های رنگی سنگ مصنوعی

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
فروش خط تولید جدول های رنگی سنگ مصنوعی برای استفاده دور باغچه ؛ خیابان،با قابلیت رنگ ثابت و صرفه اقتصادی
آموزش فرمول تولید
مشاوره فنی و تخصصی رایگان
سرمایه گذاری مناسب برای پیمانکاران و شهرداری