آموزش ساخت بسته خانه گچی من

کاشیکاری و تزئین خانه با کاشی را با بسته خلاقانه خانه گچی من تجربه کنید!سپس آن را به یک تخته سیاه گچی برای نوشتن یادداشت های کوچک خود تبدیل نمایید.

http://creative-mind.ir/product/2332/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%DA%86%DB%8C-%D9%85%D9%86-

#خانه_گچی_من #کاردستی #آموزش #کودک #خلاقیت #هنر