ویدئو ساخت و ساز در منطقه 22 | پروژه پدافند هوایی ارتش

سازنده : شرکت آریان سازه رابین


مشارکت به صورت 60 درصد سازنده(آریان سازه رابین) و 40 درصد تعاونی مسکن پدافند هوایی صورت گرفته است اعضای تعاونی مسکن 800 نفر هستند


تحویل: 1400

​​​​​​​ضلع غربی دریاچه، شمال اتوبان حکیم و شمال باغ ملی گیاه شناسی واقع شده است. از غرب به بلوار پژوهش و از شرق به پروژه H2 نیروی هوایی و برج مرجان محدود می شود.
دارای دو بلوک می باشد بلوک C و بلوک H
​​​​​​​
بلوک C : تعداد 30 طبقه، 8 واحد، در مرحله فونداسیون می باشد
بلوک H : تعداد 40 طبقه، 8 واحد، در مرحله اسکلت که طبقات منفی انجام شده است

متراژها
60 متر
120متر
180متر
240متر​​​​​​​
https://diyar22.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1/