شروع جریمه تخلف ‌های کرونایی از تهران

دستور‌های جریمه نقدی و غیرنقدی تخلف از شیوه نامه‌های بهداشتی آماده شده است و پس از نهایی شدن در تهران به طور آزمایشی آغاز خواهد شد.