رفع بوی بد فاضلاب ماشین لباسشویی

لوله باز کنی شمال تهران خدمات خود را به صورت شبانه روزی و 24 ساعته ارائه میدهد. لوله بازکن های شمال تهران بلافاصله پس از تماس شما در کمتر از 20 الی 30 دقیقه خود را به محل مورد نظر می رسانند و پس از تشخیص نوع و میزان گرفتگی، با بهترین تجهیزات لوله بازکنی، اقدام به رفع گرفتگی لوله فاضلاب میکنند https://www.yjc.ir/fa/news/7640573/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86