آموزش انگلیسی به کودکان: احساسات

آموزش زبان انگلیسی به کودکان به وسیله آهنگ های جذاب با روش مت
یادگیری وسایل نقلیه ، رنگ ها ، اعداد ، اشکال ، حروف الفبا ،حیوانات و ...
مناسب برای کودکان ، پیش دبستانی و مهدکودک و ...
(برای دیدن ویدیو های بیشتر با موضوع آموزش انگلیسی به کودکان با روش مت کلیک کنید)[http://kolbeshadi.ir/category/english/englishforkids]
http://kolbeshadi.ir