جلسه دوم خط به خط فیزیک دهم : فصل اول " فیزیک و اندازه گیری "

خط به خط نام مجموعه آموزشی جدید استاد سعیدفر می باشد که در آن کتاب درسی به صورت خط به خط خوانده می شود و باهم مطالب خوانده شده را تحلیل خواهیم کرد ، سپس فعالیت ها و پرسش ها را به صورت مفهومی حل خواهیم کرد .

در این ویدیو که جلسه دوم خط به خط ویژه کتاب فیزیک #دهم می‌باشد چند صفحه از فصل اول " فیزیک و اندازه گیری " را باهم خواهیم خواند و مطالب آن را به صورت مفهومی توضیح خواهیم داد ، سپس به پرسش های کتاب پاسخ خواهیم داد .

اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما کانال ما " استاد سعیدفر " را دنبال کنید و نظراتتان ( چه در مورد این ویدیو چه در مورد سوال های سخت فیزیک ) را با ما در میان بگذارید . همچنین این ویدیو را بین دوستان خود به اشتراک بگذارید .

https://zil.ink/saeedfar