آشنایی با سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای (GNSS)

در این گفتگو مهندس میثم رفیعی و مهندس گودرز یزدان پناه درباره سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای (GNSS) پرداخته اند.

آدرس وبسایت آکادمی مان: www.maan.ir
آدرس پیج اینستاگرام: www.instagram.com/maan.ir
شماره تماس آکادمی مان: 02166960949 / 09399753699