کاشت سبزه ریحان با متد جدید

این روش سبزیکاری که میکروگرین هستش وبدون استفاده از خاک بذرها کاشته میشه شما با مرطوب کردن بذرها میتونید براحتی بااین روش جوانه دارشون کنید و داخل سالاد وغذاهاتون مصرف کنید.