انیمیشن کله حبابی ها زبان اصلی

انیمیشن کله حبابی ها زبان اصلی خلاصه داستان : پس از آنکه اسباب بازی های یک دختر کوچولو زنده می شوند، باید از خانه خود در برابر مهمانان غیر منتظره و دو متجاوز ناخوانده که قصد دارند یکی از دوستان آن ها که بازیکن بیس بال و اسباب بازی باارزشی است را با یک اسباب بازی دیگر غوض کنند، دفاع کنند و…