خاطره ضرغامی از زنگ زدن به عبدالله جاسبی سر جلسه کنکور دکتری!

عزت الله ضرغامی، در برنامه رودررو خاطره‌ای از کنکور دکتری و زنگ زدن به عبدالله جاسبی را تعریف کرد.