بازیگران سریال آقازاده

بهرنگ توفیقی این بار تصویرگر قصه‌ای پر حادثه از حامد عنقاست! و این روایتی کوتاه است از پشت صحنه روزهای سخت و شیرین او روی صندلی کارگردانی آقازاده‼️