آیین عزاداری شهادت رییس جمهور و همراهانش در مصلای رشت

آیین عزاداری شهادت رییس جمهور و همراهانش در مصلای رشت