تولید فن مکنده 20 اسب کارخانه چوب بری-کولاک فن09121865671

پروژه شمال(مکنده مرکزی ۲۰ کیسه ای )
Kw:11
Rpm:2930
Hp:20

همراه با گواهی بالانس دینامیکی و استاتیکی
برش کاری دستگاه : دستگاه فایبر لیزر
رنگ دستگاه :تنوع در رنگ فن سانتریفیوژ ها
ضمانت:۱۸ ماه
گارانتی:۲۴ ماه
????????????
سایت شرکت کولاک فن:
Www.koolakfan.com
☎️☎️☎️
شماره تماس :
09121865671
09124598284
09126851192
09177002700
????????????

#شرکتکولاکفن #فنسانتریفیوژطرحآلمان #کانالاسپیرالگالوانیزه #اکسپلوراینستاگرام#تولیدفنهواکشصنعتیدرتهران #اتصالاتکانالاسپیرال#ساری#مازندارن#مکندهنجاری#مکندهمرکزی #مکندههوا #مکندهنجاری #مکندهچوب #مکندهقوی