دانلود آهنگ آسمان همیشه ابری نیست محسن یگانه

دانلود آهنگ آسمان همیشه ابری نیست محسن یگانه
https://bamiseda.ir/?p=1022
♫ ♫♫♫ ♫

آخر راه اومدن با روزگار گره کوریه که بخت من

که تموم اتفاقای بدش شاهد زندگی سخت من

شاید این زخمی که از تو خوردم و از حرارتش زبونه می کشم

یا تموم بی کسی هام و همش فقط از دست زمونه می کشم

بگو بازم هموا داری و مثل همه من و تنها نمی زاری و

بگو هستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراریا

بگو هستی و روی ماهت و امشب پشت ابرها پنهون نمیشه