پایان نامه ها درباره مشکلات معلولین

پابان نامه بررسی وضعیت تغذیه ای ، ترکیب بدنی و برخی از شاخص های آمادگی جسمانی وحرکتی تیم ملی دو ومیدانی جانبازان و معلولین بانوان ایران

لینک دانلود


https://77u.ir/?s=%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86