سه نکته جادویی از پیکاسو | علی خلیلی فر

بارها و بارها گوش کنید تا نکته های جدیدی را کشف کنید! لذا با هر بار گوش دادن انگار معجزه رخ داده، این فایل حاوی موزیک بسیار دلنشین و فضایی بسیار زیبا است. قبل از دیدن فایل تصویری حتما متن زیر را بخوانید. علی خلیلی فر | بنیانگذار گروه هنری بابان | مدیر عامل انتشارات بابان | https://www.babanart.com/se-nokte-jadooyi-az-picasso