فیلم تایم لپس نصب استخر وینیل ، جولای 2020.

این یک فیلم تایم لپس از نصب استخر وینیل ما است که با دوربین Wyze گرفته شده است. استخر توسط S&S Pools در Moore ، OK نصب شده است.