پاورپوینت آسیب شناسی عمومی نئوپلازی

پاورپوینت آسیب شناسی عمومی نئوپلازی
پاورپوینت آسیب شناسی عمومی نئوپلازی 37اسلاید همراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد کلیات •نئوپلازی= رشد جدید=تومور •انکولوژی= oncos (تومور) logos (بررسی) •تعریف :یک توده غیر طبیعی از بافت که رشد آن فراتر از طبیعی و ناهماهنگ با رشد بافت های طبیعی بوده و پس از توقف محرکی که این تغییر را برانگیخته است به همان طریق افراطی ادامه می یابد •خاستگ ..

برای دانلود فایل لطفا لینک زیر را کپی کرده و داخل مروگر خود وارد کنید و از صفحه مربوطه فایل را دانلود کنید.

https://4o1.ir/RBNxx